Petice za záchranu Moravské Amazonie

Petice za záchranu Moravské Amazonie

My, níže podepsaní signatáři,

voláme po bezodkladném řešení neblahé situace, v níž se nachází území lužních lesů při dolních tocích řek Dyje a Moravy, tzv. Moravské Amazonie neboli Soutoku. Podporujeme návrh opatření státní ochrany přírody o toto unikátní území prastarých dubů. Požadujeme náležitou ochranu a zlepšení péče následujícími kroky:

  1. Neprodleně ukončit stávající intenzivní lesní hospodaření a nevhodnou péči o louky, vedoucí k významnému snižování přírodní rozmanitosti. Tzn., že je s okamžitou platností třeba zamezit kácení v porostech starších 100 let. Přijatelné je jen kácení směřující k světlému druhově bohatému lesu s dostatečným množstvím starších stromů (alespoň 30 kusů na hektar). Dále je nutno upustit od velkoplošného půdního frézování a masivního používání herbicidů.
  2. Neprodleně zajistit ochranu celého území vyhlášením sítě maloplošných chráněných území. Ze strany Lesů ČR je nezbytná péče v souladu s požadavky státní ochrany přírody pro nový lesní hospodářský plán tohoto území.
  3. Neprodleně směřovat k ochraně celého území vyhlášením velkoplošného zvláště chráněného území, tedy chráněné krajinné oblasti (CHKO), a zajistit udržitelnou péči vedoucí k zachování a podpoře přírodní rozmanitosti.

%%váš podpis%%Petice je adresována premiérovi vlády České republiky, ministrovi zemědělství, generálnímu řediteli Lesů ČR, ministrovi životního prostředí, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, České inspekci životního prostředí a řediteli Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
10.556 podpisy

+ 4 488 podpisů z papírové petice. Tedy celkem 15 042 podpisů pro CHKO Soutok k 2.4.2024.

Petice byla k 31.12.2021 s celkem 13 264 podpisy předána Ministerstvu životního prostředí – ZDE tisková zpráva.

Podepisovat můžete i dále! V těchto dnech je to mimořádně aktuální mimo jiné vzhledem k tomu, že je šířena nepodložená informace, že je většina obyvatel regionu proti vyhlášení CHKO.

Děkujeme všem signatářům i příznivcům za podporu. Nejnovější informace o dění najdete ZDE.

——————-

My, níže podepsaní signatáři,

Podporujeme místní občany ve stanovisku formovaném v Otevřeném dopise obyvatel jihovýchodního cípu Moravy a vědce a další odborníky, kteří situaci výstižně popsali ve Společném prohlášení odborných společností k problematice ochrany jihomoravských luhů, a také návrh opatření státní ochrany přírody, jak nejlépe chránit toto unikátní území prastarých dubů. Požadujeme náležitou ochranu a zlepšení péče následujícími kroky:

1. Neprodleně ukončit stávající intenzivní lesní hospodaření a nevhodnou péči o louky, vedoucí k významnému snižování přírodní rozmanitosti. Tzn., že je s okamžitou platností třeba zamezit kácení v porostech starších 100 let. Přijatelné je jen kácení směřující k světlému druhově bohatému lesu s dostatečným množstvím starších stromů (alespoň 30 kusů na hektar). Dále je nutno upustit od velkoplošného půdního frézování a masivního používání herbicidů.
2. Neprodleně zajistit ochranu celého území vyhlášením sítě maloplošných chráněných území. Ze strany Lesů ČR je nezbytná péče v souladu s požadavky státní ochrany přírody pro nový lesní hospodářský plán tohoto území.
3. Neprodleně směřovat k ochraně celého území vyhlášením velkoplošného zvláště chráněného území, tedy chráněné krajinné oblasti (CHKO), a zajistit udržitelnou péči vedoucí k zachování a podpoře přírodní rozmanitosti.

Petice je adresována premiérovi vlády České republiky, ministrovi zemědělství, generálnímu řediteli Lesů ČR, ministrovi životního prostředí, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, České inspekci životního prostředí a řediteli Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Za petiční výbor:

Mgr. Anežka Bartošová, bioložka a iniciátorka výzvy Zachraňme Soutok
Lipová 1349/10, 691 51 Lanžhot, tel.: +420 732 172 004, bartosova.anezka()seznam.cz

Ing. et Ing. Filip Šálek, lesní inženýr, biolog, předseda spolku Lužánek
Zámecké náměstí 6/8, 690 02 Břeclav, tel.: +420 605 923 874, fsalek()seznam.cz

doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D., botanik, Masarykova univerzita
Generála Šimka 66, 69003 Břeclav, tel.: +420730808099, jakub.tesitel()centrum.cz

Mgr. Dalimil Toman, předseda Hnutí Brontosaurus Podluží,
Mikulčice 531, 696 19 Mikulčice, tel.: +420 605 763 112, dalimil.toman()seznam.cz

Mgr. Gašpar Čamlík, Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka
Dlouhá 775, 696 42 Vracov, tel.: +420 731 782 066, camlik()birdlife.cz

Ing. Vladimír Hula, Ph.D., lesní inženýr, biolog, Mendelova univerzita v Brně, Ústav ekologie lesa
Družba, 667 01 Židlochovice, tel.: +420 608 967 702, Hula()mendelu.cz

Tomáš Adamec, obchodní manažer a drobný vinař
Úvaly 57, 691 42 Valtice, tomas.adamec()email.cz

Ing. Adam Steidl, předseda Českého svazu ochránců přírody Morava
Olešná 34, 678 01 Blansko, csopmorava()gmail.com

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná § 5 odst. 1 zák. č. 85/1990 Sb.).(a)